Skip to content

Isos- Psykoterapi Välkommen till Isos- Psykoterapi

ISOS – Det grekiska ordet för lika ἴσως.

Motsvarande hebreiska /arameiska ord är אוּלַי  (oaj) som betyder kanske. Eller engelskans it may be

Ordet som rymmer både kan som i möjlighet och ske som sätter ett frågetecken efter.

Det finns gränser för vad som är möjligt. En sådan tydlig gräns är döden. Livet är ändligt. Det är fakticiteten. Att hitta mening i livet och att förhålla sig autentiskt och realistiskt i världen är ofta i centrum där existentiell psykoterapi bedrivs.  Psykoterapeuten och konfidenten (ett ord som jag gärna använder hellre än patient eller klient) rör sig tillsammans realistiskt och modigt i en riktning ur skuggan och in i tillvaron. Att existera betyder just detta. Att försätta sig ur ett läge och in i ett annat.

Här tar vi oss an möjligheter, till exempel ej tillvaratagen potential. Men vi behöver heller inte väja för att nyktert se på begränsningar av olika slag.

Här blir också val något centralt. Väljer jag det ena kanske jag behöver välja bort något annat.

Med tiden kommer det bli tydligt vad som är värdefullt och viktigt för varje unik enskild individ.

 

Vad är inseglet på den uppnådda friheten?

”Att inte längre skämmas inför sig själv.”

Friedrich Nietzsche

Våra Tjänster

Familjeterapi

Familjeterapi

Parterapi

Parterapi

Gruppterapi

Gruppterapi

Individuell psykoterapi

Individuell psykoterapi

Kontakta Oss

Götgatan 19
11646 Stockholm
0760010750