Skip to content

Om Mig

Om mig:

Min psykoterapi bedrivs på sociologisk botten. I ett systemorienterat och holistiskt perspektiv ser jag människors tankar, känslor och handlingar som ett resultat av den ständiga interaktionen både mellan människa och omvärld och mellan olika kroppsliga och psykiska delsystem inom varje enskild person.

Det systemteoretiska är viktigt för mig och det var naturligt att det var den specialistinriktningen jag valde när jag legitimerade mig. Tidigt i psykoterapins historia kunde forskningen påvisa positivt dokumenterade effekter av familjeterapi. Av det skälet blev familjeterapin en av de första som godkändes för legitimation som psykoterapeut i Sverige.

På senare år har jag mer och mer gått i en tydligt existentiell riktning vad gäller psykoterapi. Är inspirerad av Frankl och Yalom. Men även vissa filosofer såsom Nietzsche, Kierkegaard och Sartre.

hej
IMG_2698

Erfarenhet i Urval:

Narkomanavdelningen på Maria Mottagningarna 5 år, HVB hem för missbrukare 5 år, Ersta Vändpunkten med anhöriga till beroende i 8 år och Kurator inom Socialtjänsten 2 år.

De senaste fem åren har jag bedrivit psykoterapi med gängmedlemmar som hoppat av sin kriminella livsstil mellan 2018-2023

Har träffat egna klienter privat sedan 2009.

Har även haft olika konsultuppdrag bland annat vårdbehovsutredningar åt Stockholm Stad och har för närvarande ett pågående HR uppdrag åt Corporate Counselling Services som tillhandahåller samtalsstöd till ett flertal multinationella företag i Europa.

Bedriver psykoterapi även på engelska.

Utbildning i Urval:

Fil. Kand Sociologi och Statsvetenskap.

Grundläggande psykoterapiutbildning CBTI Sabbatsberg (Kbt och Schematerapi)

Ersta Vändpunktens Gruppledare utbildningar. Inriktning: Beroende och medberoende.

Utvägs Gruppledare utbildning. Inriktning: Våldsutsatta barn.

Kriminalitet som livsstil. Gunnar Bergströms kriminalitetsprogram.

Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning vid Ersta Sköndal Högskola. Systemisk och relationell inriktning. Familjeterapi.

ISTDP – Pre Core (Psykodynamisk korttidsterapi)

Det existentiella samtalet – Södertörns Högskola

På gång:

1. Grundutbildning i EFT i oktober 2023
2. Auktorisationsutbildning i existentiell psykoterapi 2024

IMG_0781